Müük ja teenindus

+372 56 59 061 | silver@agraarkeskus.ee

Vastame E-R 8-17.00

Vaata meie täpsemaid kontaktandmeid siit.

Tellimistingimused ja privaatsuspoliitika

Püti Talu OÜ, registrikoodiga 11653219 , tegevusaadress Viljandi mnt 48, Tartu 50412, (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Püti Talu OÜ E-poes/esinduses tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe/esinduse Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult teenuse kasutajale.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi olla tavapäraselt laos olemas.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab teenuse osutaja kasutajaga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega. Kui  teenuse kasutaja ei ole uute tingimustega nõus, võib keelduda tellimusest.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda tegelikust väljanägemisest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Teenuse kasutaja kinnitab et on vähemalt 18 aastane.

2.6. Teenuse kasutaja, kes valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviisi, telefoni nr, jne)

2.7. Kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud teenuse täitmiseks. Osutaja ei vastuta teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8. Müügi protsess algab kui teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ja saanud kinnituse kauba saadavuse ning tarneaja kohta.

Müügi protsess lõppeb kui teenuse kasutaja on tasunud tellimuse eest ning teenuse kasutaja on kauba kätte saanud.

2.9. Kui 3 päeva möödumisel pole arvet tasutud, tühistatakse tellimus.

3. Hinnad

3.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid toodete hindu.

Kui teenuse osutaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist, siis kohustub osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kui teenuse osutaja muudetud hind on soodsam kasutaja vormistatud tellimuse momendil kehtinud hinnast, ei ole kasutajal õigust nõuda osutaja hinnavahe kompenseerimist või kauba müümist pärast müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.3. Kui tehnilise vea tõttu on E- poes pakutava kauba hind muutunud/ muudetud võrreldes kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja teenuse osutaja ei ole kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on teenuse osutaja kehtestatud allahindlusega, siis on teenuse osutajal õigus taganeda tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga kauba müügitehingust eeldusel, et osutaja ei ole kaupa teenuse kasutajale veel sihtkohta saatnud. Sellisel juhul ei ole teenuse kasutajal õigust nõuda teenuse osutajalt tellimuse täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

4. Tarneaeg ja kohale toimetamise tingimused

4.1. Toodete tarneaeg on üldjuhul 7-21 päeva, kauba olemasolul laos. Juhul, kui teenuse osutaja ei suuda mõnda toodet 21 päevaga tarnida, informeeritakse teenuse kasutajat sellest koheselt ning tarneaja mitte sobivuse korral, kui see on üle 21 päeva, on võimalus tellimus tühistada.

4.2. Teenuse kasutajal on õigus valida kauba kättesaamisviis, vastavalt teenuse osutajaga kokkuleppel. Kaubad on võimalik tarnida järgnevalt: ostja tuleb ise kaubale järgi; kullerpakk; postipakk; pakiautomaat; teenuse osutaja toob kauba kohale. Saatmiskulud arvestatakse tellimuse töötluse käigus ning lisatakse ettemaksuarvele.

4.3. Kaubale ise teenuse osutaja kauplusesse/esindusse järgi tulles on võimalik ostu eest tasuda kohapeal sularahas või pangakaardiga.

5. Tagastusõigus

5.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus, kui kaup on tarnitud vahendusettevõtte vahendusel. Kui kaup tuuakse teenuse kasutajale kohale või teenuse kasutaja tuleb kaubale ise järgi, siis veendub teenuse kasutaja kauba seisukorraga kohapeal ja tagastamisõigust ei ole.

5.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta täiskomplektne originaalpakendis ja kasutamata. Kauba tagastamine toimub 14 päeva jooksul juhul, kui toode on pakendis, avamata ning algse markeeringuga*. Tagastatud kauba eest postitasu ei hüvitata! 14 päevane taganemisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele  (nt ettevõtetele ja asutustele) 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata . 

*Eelpool kirjeldatud tagastamine ei kehti eritellimus toodete kohta!

5.3. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab teenuse kasutaja. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis ei tagastata raha. Tagastatud toode jääb teenuse osutaja juurde hoiule või tagastatakse teenuse kasutajale. Hoiustamise või kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab teenuse kasutaja.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel teenuse kasutaja poolt sisestatud teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks teenuse kasutajale ning käsitletakse saadud andmeid konfidentsiaalse infona.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel ja kohapeal ostu/tellimuse vormistamisel, sõltumata millisel kujul ja/või keskkonnas antakse isikuandmeid (veebilehel, e-posti teel, telefoni teel või kohapeal). Isikuandmeid kogutakse teenuse osutamise ja toodete müügi eesmärgil kliendi tuvastamiseks, lepingu ja/või arve koostamiseks ja allkirjastamiseks, kauba tarnimiseks, garantiikohustuste täitmiseks, klienditeeninduseks, klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks ja rahulolu mõõtmiseks, arvelduste haldamiseks.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, elektronposti aadress, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine).

7.5. Isikuandmeid mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale edastatakse transpordi/saatmisteenust osutavaile ettevõttetele.

7.6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid järgmistel juhtudel:

7.7.1. õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutuste nõudel;

7.7.2. teenuse osutamisega seotud ettevõtetele, kui see on kasutuslepingu täitmiseks vajalik;

7.7.3. õigus- ja finantskonsultantidele, inkassoettevõtetele ja muude volitatud töötajatele, kui see on teenuse osutamiseks, teenuse osutaja kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.

7.8. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse, arved ja muud vajaliku info, mis puudutab tellimuse täitmist.

7.10. Kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressile.

7.11 Teenuse kasutajal on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega

7.12. Teenuse kasutajal on kooskõlas õigusaktidega õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid töötlemisele. Teenuse kasutaja võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks kirjalikus vormis kohapeal, esitades isikuttõendava dokumendi või elektronposti teel, allkirjastades taotluse elektronallkirjaga.

8. Vastutus

8.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

8.2. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

10. Pretensioonide käsitlemise kord.

10.1. Ekspertiisi teostab teenuse osutaja või toote valmistanud firma  või koostööpartner tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

10.4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

10.5. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.

10.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui teenuse osutaja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud teenuse kasutaja süül.

11. Muud tingimused

11.1 Teenuse osutajal on õigus teha Kasutuslepingus täiendusi, tehes kehtiva versiooni veebilehel kättesaadavaks.

11.2. Teenuse osutaja veebilehel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes Teenuse osutaja ei kanna vastutust.